Tankemönster

Bibbi börjar genast visa en massa olika former. Det verkar finnas ett tiotal olika grundformer, som hänger ihop med våra tankar. Dessa former verkar vara grundmatrixen till vårat tankemönster. Om man fastnar i en tanke, så blir en specifik form direkt påverkad på cellulär nivå. Det är inte så lätt att förstå vad Bibbi förmedlar alla gånger, men hon förklarar det så här för oss. Att ex vara resultatinriktad visar hon som en triangel. Att vara fast i en tanke visar hon som en cirkel. Kanske är det därför man säger att man hamnat i ett rullande ekorrhjul!? Oron är linjär. Dessa olika former är både individuella samt att de går i varandra, samtidigt. Detta sker konstant hela tiden. Allt i Ett. Ett i Allt. När man fastnar i tankar så förändras energin i dessa former så att de rör sig lite trögare. Hela materian stasar. Det ena ger det andra. När materian / formerna stasar så stagnerar våra tankar, som vi då ältar om och om igen.

När jag sitter och behandlar en klient och känner av det här beteendemönstret, så ska jag ställa frågan till dem om de sitter fast i någon form av tankar. Tankar som inte vill släppa, utan hela tiden återkommer. Jag ska då även be dem att fråga om de kan se någon form, hur denna ser ut. Det kan hjälpa dem att lösa upp deras stagnerade tankar lättare. Det är också bra att i slutet av behandlingen ställa denna fråga igen för att se hur klientens tankemönster har förändrats.

Bibbi är så nöjd av resultatet från vårt möte i maj. Det har hänt så mycket med mig, och så mycket snabbare än vad hon trodde skulle hända. Energimässigt så är jag långt före där hon trodde jag nu skulle vara. Igen säger Bibbi att hon är så nöjd! Det känns härligt att höra!

En återkommande fråga genom våra möten har varit mina njurar.

Emelie berättade att i Jordanien finns en häst, Malakia, som är med i boken Alla Kungens Hästar. Hon och hennes stallkamrater, ett dryga tiotalet hästar, jobbar mycket med empati och medkänsla. Malakia har kunnat förutspå mycket av krig och stora händelser långt innan de har hänt. Dessa hästar som jobbar med Compassion har dock blivit njursjuka på ett eller annat sätt. Efter att ha fått akupunktur, homeopatmediciner, samt fått höra på arabiska böner, så har de blivit bra igen. Det verkar som att njurarna inte klarar av att filtrera allt, det stasar och ger olika symptom. Att jobba i Compassion verkar ibland ha ett högt pris. Jag har nu fått en arabisk bön inspelad som jag lyssnar till, samtidigt som jag länkar upp mig till Malakia och hennes stall. Har även börjat med nya homeopatmedel. Jag vet också att det finns fler terapeuter som har liknande problem med njurarna. Det är ändå skönt att få någon form av förklaring på det här. Att det här är på ett mycket större/djupare plan än jag kan förstå, det har jag för länge sedan förstått.