Om KranioSakralTerapi

Vid befruktningen när ägg och spermie möts, så är det ägget som bestämmer vilken spermie hon öppnar sig för och släpper in. När spermien penetrerat ägget, så ramlar svansen av och huvudet exploderar. Där har vi vårt DNA. Sedan sker en stillhet under ca 1,5-3 timmar, där inget händer. I denna stillhet finns vår grundhälsa, grunden för läkning. När man jobbar med Biodynamisk KranioSakral behandling så assisterar vi kroppen för att hitta tillbaka till denna stillhet, en unik kraft, för bästa läkningsförmåga.

Lite kort beskrivet

På ett enkelt sätt kan man säga att man jobbar med ryggmärgsvätskans mekanik och dess pulsation och utifrån den kan man känna om det finns olika störningar i kroppen. Vid störning på denna går man in och behandlar med mycket små specifika rörelser och så lite forcering som möjligt för att återställa dess pulsation. Man assisterar kroppen till självläkning.

Patienten brukar ofta känna sig mycket lugn och avslappnad efter en behandling. All behandling sker påklädd.

Lite fördjupning om KranioSakral behandling

KranioSakral behandling är att behandla skallens och ansiktets alla ben i relation med hjärnans olika hinnor, pia mater, arrachnodea och dura mater. Dessa hinnor finns i kraniumet och fortsätter ner till korsbenet-sacrum längs ryggraden och ryggmärgen, den s.k. dura tuben.
Innanför dura mater och mellan de andra hjärnhinnorna finns ryggmärgsvätskan- cerebrospinalvätskan. Den här vätskan fungerar som en tryckvågsmätare från 3e och 4e ventrikeln – hålrum- i hjärnan, där ryggmärgsvätskan pumpas ut och ner längs ryggraden till korsbenet. Det är som ett slutet hydraulisk system som gör att dura mater får en fysiologisk rörelse. Denna rörelse sker i en frisk kropp ca 6-12 gånger per minut och gör att skallens och ansiktets alla ben, ryggkotorna och korsbenet får en egen specifik rörelse. Utifrån dessa rörelser kan man känna om det finns olika störningar som t.ex. rotationer i kotor.
Med KranioSakral behandling påverkar man främst 5 stora områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, olika hinnor i hjärnan och ryggraden, ledbrosken mellan skall- och ansiktsben, och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna (sacroiliaca-lederna).

Efter en behandling kan patienten känna inte bara fysisk lindring utan även mental och emotionell påverkan som t.ex. temporär rastlöshet, lindring av ångest eller oro. Gamla känslomässiga händelser kan komma upp till ytan igen. Det här är endast tillfälligt och ses som mycket positivt i behandlingen. Framförallt om kroniska tillstånd ska kunna läka istället för att bara lindras.

KranioSakralTerapi är mycket effektivt om man har led- och muskelvärk, mag- och tarmproblem, huvudvärk/migrän, utmattningsdepression, whiplash, upprepade infektioner, damp/adhd, stressrelaterade åkommor både på fysisk och också psykisk nivå. Även vid autoimmuna sjukdomar som reumatism, fibromyalgi mm visar det på mycket positivt resultat.

Historik

Det var den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland som på 1920- talet upptäckte den KranioSakrala mekaniken.

Även Dr. John Uppledger Florida, USA har via vetenskaplig forskning bevisat denna fysiologiska rörelse. I USA och England har forskning kunnat visa att KranioSakral behandling är mycket effektiv i alla slags kroniska tillstånd.