Instinktiva reaktioner

Zander och Belle-Amie

Ännu en strålande lördagsförmiddag. Svårt att tro att vi nu gått in i oktober månad, när solen värmer som den gör!

Bibbi gick in i en djup koncentration och konverserade inte så mycket. Men hon visade hur hon jobbade med att släppa och öppna upp för mycket små rörelser ut åt sidorna med början från ländryggsområdet. Släppa på spänningar för att bli mer elastisk. Stort fokus och lite prat! Denna elasticitet jobbar på både Bibbi och mig. När det är klart i lumbalen fortsatte det upp till thorakalen och cervikalen. Bibbi visade sedan energin i form av åttor längs hela min ryggrad, och jag kunde förnimma dem från varje kotsegment. Återigen denna energiform runt om i alla celler, öppnar upp, släpper på spänningar. När vi kom upp till berget ställde Bibbi sig vänd mot havet och horisonten och tog kontakt. Djup kontakt. De andra hästarna buffade runt lite, men Bibbi stod blickstilla med blicken stilla mot horisonten. Det här påminner så mycket om hur vi jobbar med Biodynamisk KranioSakral Terapi. Att ta kontakt med horisonten under behandling för att vidga spacet runt om oss, så att vi kan ta in mer utan att fastna i något. Helt magiskt att sitta på henne och se henne ta in denna känslan.

På tillbakavägen visar hon tydligt hur mycket som jobbat för oss båda. Hon känns också mycket mjukare i sina leder. Så här mycket som jobbat fysiskt på oss har det nog aldrig jobbat tidigare. Hon är såå nöjd, säger hon. Förutom en och annan älgfluga då…

Efter ridningen var det åter dags för ett samtal med Zander och Belle-Amie. De går direkt till det som Bibbi jobbade med i bakhuvudet tidigare. Minnespunkten. De är inne på att det här stället handlar om instinktiva reaktioner. Den instinkten som de beskriver är till viss del färgad. Även fast de gått tusentals år tillbaka i tiden DNA mässigt, så är de förvärvade eller inlärda. De skiljer på instinkter som är rent reflexmässiga, som inte är färgade av vilja eller historia över huvud taget. Samt instinkter som är föränderliga. De menar på att dessa instinkter vi jobbat med är föränderliga, förvärvade eller inlärda, som är kopplade till en världsordning eller en yttre struktur som håller på att falla isär. Det fungerar nu inte längre, utan det som tidigare har varit som en överlevnadsmekanism kanske nu blir helt motsatt och icke fungerbart. Man behöver kanske nu då ställa om dessa automatiska kopplingar för att guida sig själv rätt, och det är det som Bibbi har jobbat med idag. Det som förut har varit automatiskt fel eller farligt, det har nu ändrats till att bli delvis sant, och inte alls på samma sätt som förut. Det har också varit kopplingen ner till ryggraden som Bibbi jobbat med, för att ändra, och justera på ryggmärgsreflexerna.

Allt det här som finns här i denna punkt är inte medvetet, alltså det är instinkter som man inte vet om att man utgår ifrån. Det var också därför som Bibbi inte pratade så mycket när hon jobbade med detta. Eftersom det var omedvetna instinkter så var det ingen ide´ att nämna dem eftersom de ändå inte ska vara kvar. Det är onödigt att ha kvar dem i minnet, så därför var det bättre att jobba i tysthet. Klokt av Bibbi tycker jag! Dessa icke viljestyrda beteendena håller oss tillbaka så att förändringar inte kan ske, så att då man reflexmässigt återskapar samma situationer. Så Zander och Belle-Amie tycker att det här var en väldigt bra sak som Bibbi jobbat med. Det är en väldigt stor frihetskänsla i det. Det ökar också närvaron i här och nu eftersom man ser världen mer för hur den är NU, inte för det man förväntar sig att se. Det tar bort den självklara kopplingen till att det ska vara på ett speciellt sätt. Efter detta meddelande var Zander och Belle-Amie nöjda, och dagens lektion är klar. Vi tackar för detta!